Bel V, opgericht als filiaal van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) heeft op 14 april 2008 de reglementaire controles in nucleaire installaties, die voorheen werden uitgevoerd door de Erkende Instelling AVN overgenomen. Het FANC is de bevoegde overheid op het vlak van nucleaire toepassingen. Het doet beroep op de technische deskundigheid van zijn filiaal Bel V voor het uitvoeren van de controles in de kerncentrales en in andere nucleaire installaties in België (ziekenhuizen, universiteiten, radiologische installaties,…).

Bel V :
• treedt op als deskundige voor de veiligheidsanalyses van nucleaire projecten
• neemt actief deel aan vergaderingen en werkgroepen georganiseerd in het kader van internationale organisaties (EC – OESO – IAEA)
• wisselt informatie en uitbatingservaring uit met zowel Belgische als buitenlandse collega’s
• levert haar bijdrage tot de noodplannen die ingeschakeld worden bij kernongevallen

Voor snelle indiensttreding (M/V)
We use cookies on this website, which involves processing of your personal data. These cookies are used for statistical purposes and to provide you a more personalized browsing experience (e.g. by remembering your preferences on other websites). Do you agree with our use of cookies?
More information Ok