De onderdelen van de veiligheid van een kerncentrale worden hieronder schematisch weergegeven:

Een centrale is veilig als aan de drie voorwaarden tegelijk wordt voldaan:

• De elementen (uitrusting, materiaal) zijn goed ontworpen en van goede kwaliteit, en blijven dat ook.

• De werkprocedures zijn aangepast en het personeel dat ze dient toe te passen is competent.

• De werking wordt uitgevoerd door personen die een goede “veiligheidscultuur” hanteren.

Men kan een vergelijking trekken met de auto:

Opdat een auto veilig zou zijn op de weg, dient:

• de auto over de geschikte veiligheidsuitrusting te beschikken (remmen, airbags,…)

• de bestuurder de wegcode en de bestuurstechnieken te kennen (hij moet dus over een geldig rijbewijs beschikken)

• de bestuurder de wegcode te respecteren en een veilige houding in het verkeer aan te nemen

FAQ List
We use cookies on this website, which involves processing of your personal data. These cookies are used for statistical purposes and to provide you a more personalized browsing experience (e.g. by remembering your preferences on other websites). Do you agree with our use of cookies?
More information Ok