In België is NIRAS, Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, belast met het beheer van het radioactief afval. Dit omvat onder andere de inventarisatie, de ophaling en het transport, de verwerking, de voorlopige opslag en het beheer op lange termijn van radioactief afval, én opdrachten op het vlak van de ontmanteling en het beheer van verrijkte splijtstoffen. Meer informatie omtrent NIRAS en het beheer van het radioactief afval is beschikbaar op de NIRAS website: http://www.nirond.be/   

Bondig samengevat is de situatie omtrent het beheer van radioactief afval als volgt.

In afwachting van een oplossing op lange termijn, wordt het radioactief afval voorlopig opgeslagen op de terreinen van Belgoprocess in Dessel (Provincie Antwerpen). De gebouwen zijn speciaal ontworpen in functie van het type afval dat in het gebouw opgeslagen ligt. Voor meer informatie betreffende deze voorlopige opslag verwijzen we naar de website van Belgoprocess: http://www.belgoprocess.be/

Deze voorlopige opslag wordt echter in België niet als definitieve oplossing aanvaard. Bijgevolg wordt door NIRAS de mogelijkheid onderzocht om het radioactief afval een definitieve bestemming te geven. Men spreekt dan van berging van het radioactief afval. Eén van de hoofdbekommernissen hierbij is een veilige oplossing te vinden die aanvaardbaar is voor wat de bescherming van de bevolking en het leefmilieu betreft, en bovendien geen lasten legt op volgende generaties. De mogelijke oplossingen voor berging zijn afhankelijk van de karakteristieken van het radioactief afval. Voor laagactief en kortlevend afval komen zowel oppervlakteberging als diepe geologische berging in aanmerking. Voor hoogactief en langlevend afval is alleen diepe geologische berging geschikt. NIRAS heeft een uitgebreid onderzoeksprogramma om de haalbaarheid van deze bergingsoplossingen te onderzoeken en om concrete voorstellen uit te werken. Voor meer informatie, zie http://www.nirond.be/

Sinds enige tijd zijn er ook besprekingen aan de gang tussen NIRAS en de Veiligheidsautoriteit FANC betreffende de veiligheidsanalyses voor definitieve berging van het radioactief afval.

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) te Mol heeft een uitgebreid onderzoeksprogramma betreffende verschillende aspecten van het beheer van radioactief afval. Meer informatie vindt u op de website http://www.sckcen.be/

FAQ List
We use cookies on this website, which involves processing of your personal data. These cookies are used for statistical purposes and to provide you a more personalized browsing experience (e.g. by remembering your preferences on other websites). Do you agree with our use of cookies?
More information Ok