Internationale activiteiten

Steun aan Centraal –en Oost-Europa inzake nucleaire veiligheid

Sinds begin 1991 is Bel V betrokken bij programma’s (PHARE en TACIS en hun opvolgers: INSC en IPA) van de Europese Commissie (EC) die landen uit Centraal- en Oost-Europa bijstaan in hun inspanningen voor het verbeteren van de veiligheid in hun nucleaire installaties.

Gemachtigd door de Belgische overheid is Bel V de Belgische afgevaardigde in de groep voor beheer van bijstand aan regelgevende overheden (RAMG: Regulatory Assistance Management Group) van de EC.

Samenwerking met internationale organisaties

 

Uitwisselen van informatie met buitenlandse Veiligheidsoverheden :

• nauwe contacten met het Franse ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) en het IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)


• ad hoc vergaderingen met de US Nuclear Regulatory Commission


• advies voor de Nederlandse Veiligheidsoverheid


• uitwisselingen over specifieke onderwerpen met de veiligheidsoverheden uit Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, Zweden, Zwitserland, Spanje, China,…


Europese Commissie  

• specifieke taakgroepen, netwerken en comités voor nucleaire veiligheid en nucleair afvalbeheer


Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  

• deelname aan de werkgroepen opgerichte door het CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations), het CNRA (Committee on the Nuclear Regulatory Activities) en het NSC (Nuclear Science Committee)


• FINAS coördinatie gemachtigd door de Belgische Veiligheidsoverheid


• onderzoeksprogramma's zoals ROSA, PRISME en Halden.


Internationaal Agentschap voor Atoomenergie  

• OSART, ASSET en IRRS missies


• deelname aan NUSSC, het toezichtscomité op de uitvoering van de nucleaire veiligheidsreglementering


• conventie voor Nucleaire Veiligheid


• verscheidene werkgroepen


Sommige belangrijke comités werden of worden nog steeds voorgezeten door leden van Bel V.

We use cookies on this website, which involves processing of your personal data. These cookies are used for statistical purposes and to provide you a more personalized browsing experience (e.g. by remembering your preferences on other websites). Do you agree with our use of cookies?
More information Ok