Onze waarden

De waarden die binnen Bel V heersen

 

Technische deskundigheid van hoog niveau op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming handhaven en ontwikkelen.

 

Wederzijds respect, eerlijkheid, loyauteit en vertrouwen in menselijke / professionele relaties bevorderen.

 

Onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid als TSO handhaven.

 

Een kritische houding en een globale, multidisciplinaire en gegradueerde benadering aannemen ten opzichte van veiligheidsproblemen.

 

Een “vraag-en-leer” cultuur bevorderen en openstaan voor nieuwe ideeën en verandering.

   
We use cookies on this website, which involves processing of your personal data. These cookies are used for statistical purposes and to provide you a more personalized browsing experience (e.g. by remembering your preferences on other websites). Do you agree with our use of cookies?
More information Ok