Ioniserende straling is straling die ionen creëert, die dus voldoende energie bezit om elektronen uit atomen los te maken. Wanneer deze ioniserende straling invalt op levend weefsel, kunnen in onze DNA-moleculen ionen ontstaan die het normale DNA-patroon grondig kunnen verstoren.

FAQ List